Ali Tan

Ali Tan

Neyzen / Eğitmen

1981 yılında İstanbul, Fatih’te dünyaya geldi. Lise öğreniminin ardından Hekimoğlu Ali Paşa Türk İslam Sanatları Kütüphanesi’nde, TRT Sanatçısı Neyzen Ahmed Şahin’den ney dersleri aldı. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak Kutbü’n-nâyî Niyazi Sayın’ın talebesi oldu. 2004 yılında İTÜ TMDK Temel Bilimler Bölümü’nü derece ile bitirdi ve aynı yıl İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programını kazandı.

Yüksek Lisans eğitimine devam ederken 2007 yılında İTÜ TMDK Çalgı Bölümü’ne asistan olarak atanan sanatçı, 2008 yılında “Niyazi Sayın’ın Ney Tavrında Perde Pozisyonları” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Sanatçı, 2012 yılında “Ney Açkısının Tarihi ve Teknik Gelişimi” başlıklı çalışmasıyla “Doktor” unvanı aldı. Aynı yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı ve Türk Mûsikîsi Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı. 2013 yılında “Yorumculuk” alanında “Doçent” unvanı alan sanatçı ney açkısı, icra ve nazariyat konuları üzerine çalışmaktadır. Doktora ve doktora sonrasında açkı-icra ilişkisini incelemek üzere çeşitli projeler hazırlayan Ali Tan, bu kapsamda yetmişe yakın tarihi neyi incelemiş, böylece açkının nazari çerçevede nasıl bir ses dizilimi sağladığı hakkında araştırmacılara çeşitli modeller sunmuştur.

Son yıllarda Felsefe, Sosyoloji ve Tarih alanlarından yaptığı farklı okumalarla Medeniyet ve Mûsikî kavramları üzerinden bir okuma denemesi hazırlamaktadır. Sanatçı, icra faaliyetlerine ek olarak, Medeniyet ve Mûsikî konulu seminerler vermektedir. Üniversitede de çeşitli idari ve akademik görevlerde bulunan sanatçı evli ve bir çocuk babasıdır.  


BAZI MAKALELERİ:

 • Tan A., “1718-1916 Yılları Arasında Tarihlendirilen 10 Adet Tarihi Ney Özelinde Açkı-İcra İlişkisi”, İdil Sanat Dergisi, vol.5, no.1, pp.1593-1610, 2016
 • Tan A., “Ney Açkısında Geleneksellik Tartışmaları Ve Neyzen Niyazi Sayın Sistemi”, Rast Müzikoloji, vol.III, pp.804-812, 2015
 • Tan A., “Türk Müziğinde Türü Etkileyen İcra Problemleri: Tavır, Ritim ve Güfte İlişkisi “, Akademik Bakış, pp.462-469, 2015
 • Tan A., Uruş Kır D., “Itrî’Nin Segâh Ayini’nin Altı Nota Nüshası Üzerinde Makamsal Bir İnceleme”, Rast Müzikoloji, vol.2, pp.19-30, 2014
 • Tan A., “Niyazi Sayın, Neyde Bir Ekol”, Sağlıkta Nabız, ss.55-55, 2012
 • Tan A., “Türk Musikisinde Nikrizli Çargâh”, Mukaddime, ss.199-232, 2010 

KATILDIĞI BAZI KONSERLER:

 • Bezmara Ensemble- Louvre Müzesi Konseri-Nisan 2010
 • UNESCO Genel Merkezinde Itri Yılı Kapanış Konseri-Aralık 2012
 • Ahmed Şahin’le Meşk Konserler Dizisi-2015-…
 • Akis Ensemble Tahran Konseri-Kasım 2015
 • Solo Konser-Berlin Yunus Emre Kültür Merkezi-Aralık 2015
 • Musiki Meclisi Dinletili Söyleşi Dizisi-2016-…
 • Dinle Neyden Konserler Dizisi-2016-…

İletişim:

E-posta: