Seda Tüfekçioğlu

Seda Tüfekçioğlu
(Yrd. Doç. Dr.)

Kanun Sazı Sanatçısı / Eğitmen

1976 yılında Erzurum’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden 1998 yılında mezun oldu.

1995-1999 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Bölümü yüksek lisans programından 2006 yılında mezun oldu.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi alanında doktora eğitimini tamamladı.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi İcra Heyeti’nde kanun icracısı ve Müzikoloji Bölümüne bağlı olarak kurulan Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı’nda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Musikisi Anabilim Dalı, Türk Musikisi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı.


KATILDIĞI PROJELER:


İletişim:

E-posta: