Hüsn-i Hat

Hüsn-i HatSözlükte “ince, uzun doğru yol, birçok noktanın birleşerek sıralanmasından oluşan çizgi, satır veya yazı…” gibi anlamlara karşılık gelen Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu kelime özellikle İslâm kültüründe, yazı ve güzel yazı (hüsnü’lhat, elhattu’lhasen) anlamlarında da kullanılmıştır. Hüsn-i Hat, estetik ve geometrik kurallara bağlı kalarak, İslâm harflerini güzel yazma sanatı olarak tarif edilebilir. Bu güzel yazabilme  ve öğretebilme yetkinliğine sahip sanatçıya hattat, bu sanata da Hattatlık/Hüsn-i Hat denilmiştir. Manevi temelini Kur’an-ı Kerim’den alan Hüsn-i Hat, İslâm sanatları içerisinde en yüksek temsil kabiliyetine sahip olanıdır.
Hanım Grubu Eğitmeni

Sanatçı Hüseyin Kutlu’dan sülüs – nesih meşk ederek 2010 yılında icazetini aldı. Sanatçı, 2013’ten beri Eyüp Bahariye Sanat Atölyelerinde hat dersi vermektedir.


Atölye Çalışmalarımızdan