Gülnihal DÖNMEZ

Gülnihal DÖNMEZ

Klasik Kemençe Eğitmeni

2001 yılı İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi Tenzile Erdoğan KAİHL’nde tamamladım. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları Bölümü’ne (klasik kemençe ana sanat dalı) 2019 girişli olup, eğitimime devam etmekteyim. Müzik eğitimime 2011 yılında Bilim Kültür ve Sanat Derneği Türk İslam Sanatları Kütüphanesi’nde, hala talebesi olduğum Aslıhan Özel hocamdan klasik kemençe dersleri alarak başladım. Eş zamanlı olarak 2015-16 yılından beri Özer Özel hocamla da çeşitli derslere devam ediyoruz. Repertuar ve üslup dersine önce 2018-2019 yıllarında Hamide Uysal’la başladım, yaklaşık iki yıldır da Ahmet Şahin hocamızla devam ediyorum. Geçtiğimiz yıllar Özer hocamızın yönettiği musiki topluluğunun saz repertuarı ve üslubu derslerine, şimdi iki yıldır Kanuni Reha Sağbaş hocamızla devam ediyoruz. Musiki eğitimimin yanında 2019’dan beri, yine BİKSAD Türk İslam Sanatları Kütüphanesi’nde Ali Rıza Özcan hocamla tezhib derslerine devam ediyorum.  mektedir.
İletişim

Email: