Tezhip

Tezhib



Dünyada tarihe mal olmuş uygarlıklar arasında, süsleme sanatları ile zirveye ulaşmış milletlerden biri de hiç şüphesiz Türklerdir. Türkler Orta Asya’dan başlayarak, Yakın Doğu’yu da içine alan Milli Sanat Kültürünü, yüzyıllardan bu yana Anadolu ve Rumeli’de başarılı bir şekilde yaşatmışlardır. Bizlerde bu Milli Kültürlerimizden biri olan Tezhib sanatını kurumumuz aracılığı ile sanatseverlerle buluşturup  hayatta tutmaya çalışmaktayız.

Arapça tezhib; “altınlamak”, “yaldızlama”, “bezeme”, yazma kitapların sayfalarına, hat levhalarına, murakkalara, hatta tuğraların üst taraflarına altın tozu ve boya ile yapılan her türlü bezeme yapmak anlamına gelir. Sözcük yalnız altınla yapılanın dışında, toprak boyalarla yapılan bezemeler için de kullanılır. Yalnız altınla yapılan tezhibe “halkari” denir. Tezhib yapan sanatçıya “müzehhib” tezhiblenmiş yapıta da “müzehheb” adı verilir.




Tezhib Eğitmeni

Tezhip derslerimiz Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam Hocaların danışmanlığıyla Yeşim Karamık Jandar tarafından verilecektir. Jandar, t ezhip çalışmalarına, Süheyl Ünver’in talebelerinden olan Prof. Dr. Candan Nemlioğlu’ndan ders alarak başladı. 

Atölye Çalışmalarımızdan