İBRAHİM METİN UĞUR

İbrahim Metin Uğur

REBABÎ

Beş-altı yaslarında babasının çaldığı tanbur ve bağlama ile tanıştı. Daha sonra da öğretmen olan büyük ablasının çalmış olduğu kemana başladı. İlk hocası Tarsuslu Habip Karpuzoğlu oldu. Akabinde büyük bestekar İsmail Baha Sürelsan’ın otuzüç kişiden oluşan grubunun üyelerinden Kanuni Abdulhafız Konaç’dan musiki nazariyatı, klasik tavır ve üslub dersleri aldı ve 1987 yılında TRT Sanatçısı olarak göreve başladı. Halen TRT İstanbul Radyosu’nda görev yapmaktadır.

Sanat anlayışı klasik tavır ve üslubun yüksek incelikleri ve zevk-i selimi üzerine inşa edilmiş olan icrakarlığında, ülkede temayüz etmiş az sayıdaki bütün sanatkarların kutup yıldızı olan Tanburi Cemil Bey ekolünü esas almış olup, Cemil Bey ve oğlu olan yüksek sanatkar Mesud Cemil Bey’den bu yana violonsel icrasında bir inkışaf ve terakki olmadığını ve de çello’nun kendi doğasına ve orijinine uygun çalınmadığından hareketle TÜRK müziğinde Çello icrasına yepyeni, sazın bütün kapasitesine uygun düşen bir icra tekniği getirmiştir.

Bir başka ve çok önemli çalışması da bu yıllara paralel olarak, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve oğlu Sultan Veled Hazretlerinin çalmış oldukları REBAB sazının hem icra ve hem de fiziki gelişmesi konusunda olmuştur. Tek tel üzerinde çalınması ve atkuyruğundan yapılmış telinin çabuk akort bırakması nedeniyle sanatkarlar tarafından teveccüh gösterilmeyen ve hatta bu saz çalınamaz (en azından bu haliyle) denilerek deforme edilip bu güne gelen rebab’ı beynelmilel standartlara getirip özellikle batı sanat dünyasını büyülü sesiyle mütehassis ve müteessir etmiştir. Atkuyruğu tel yerine sazın kendi dönemine uygun olan bağırsaktan yapılmış olan saç kalınlığında ameliyat ipliği kullanarak tonalite, volüm ve akort direnci açısından mükemmel sonuçlar alınmıştır. Ve ayrıca enstrümanın iki adet bas-pest-,iki adet de tiz-nısfiyesini yaparak 4 ayrı akorttan oluşan ailesi vücuda getirilmiştir. Keman ailesinde olduğu gibi bas-bariton-tenor ve soprano olmak üzere bütün ses aralıklarına sahip bir ses skalası üretilmiştir. Enstrümanın bütün fiziki bileşenlerine de ebat, ölçü ve nitelik standardı getirilmiştir.