MUKADDES EMANETLER IŞIĞINDA SERGİ VE SEMPOZYUMU

MUKADDES EMANETLER IŞIĞINDA SERGİ VE SEMPOZYUMU

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), Bahariye Sanat Atölyeleri olarak, kutsal emanetlerin Yavuz Sultan Selim Han tarafından İstanbul’a getirilişinin 500. yılı münasebetiyle  “Mukaddes Emanetler Işığında” konulu bir sergi ve sempozyum düzenledik. 

Mukaddes emanetler, Peygamber efendimize, sahabelere, İslam büyüklerine ve Haremeyn’e ait olan eşyalardır. İslam dini ve tarihi bakımından büyük önem arz eden bu özel eşyaların toplanması ve saklanması Peygamber efendimiz daha hayatta iken başlamıştır. Mukaddes emanetlerin korunup saklanması dört büyük halife devrinden sonra Emevi ve Abbasi halifeleri tarafından da sürdürülmüştür. 

Mukaddes emanetlerin Osmanlı Devleti’ne geçişi Yavuz Sultan Selim Han’ın  1517 tarihinde Mısır’ı fethedip halife unvanını almasıyla başlamıştır ve 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir.

Mukaddes emanetlerimiz vesilesiyle; Hakk’ı, görünenin ardındaki gerçek manayı, değerlerimizi; saygı ve muhabbetimizi estetik bir şekilde ifade ederek insanlığa hatırlatabilmek amacındayız.

Mukaddes emanetlerimiz vesilesiyle; Hakk’ı, görünenin ardındaki gerçek manayı, değerlerimizi; saygı ve muhabbetimizi estetik bir şekilde ifade ederek insanlığa hatırlatabilmek amacındayız.

Sergimiz; gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı platformlarda çeşitli sergilere katılmış, birçok ödüller kazanıp önemli projelere imza atmış sanatkârlarımız tarafından kendi sanat dallarında icra edecekleri ikişer eser ile koleksiyon değerinde kırk parçadan oluşmaktadır. Sergimizin ilerleyen zamanda yurt içinde ve yurt dışında tekrarı hedeflenmektedir.

Ayrıca projemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz sempozyumda değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla amacımızı pekiştirmek niyetindeyiz.

KATKIDA BULUNAN SANATKARLAR

BİLİM KURULU

Hüsn-İ Hat:
Hasan Çelebi
Ferhat Kurlu
Faruk Dinçer Eratlı
Ayşegül Tekmen

Tezhib:
Mamure Öz
Mustafa Çelebi
Serap Bostancı
Hacer Sönmez

Ebru:
Hikmet Barutçugil
Alparslan Babaoğlu

Katı’:
Meryem Güney

Minyatür:
Özcan Özcan
Gülçin Anmaç

Kalem İşi:
Semih İrteş
Kaya Üçer

Sedef:
Salih Balakbabalar

Cilt:
Ali Kunduracıoğlu
Serra Güney

Mozaik:
Meyçem Ezengin

Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan
Dr. Coşkun Yılmaz
Prof. Dr. Erhan Afyoncu
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
Prof. Dr. İskender Pala
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
Prof. Dr. Musa Duman
Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı
Prof. Dr. Raşid Küçük
Prof. Dr. Turan Koç

KATKIDA BULUNAN AKADEMİSYENLER

 

Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Önal
Dr. Coşkun Yılmaz
Prof. Dr. Erhan Afyoncuoğlu
Prof. Dr. Fatih Andı
Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı
Prof. Dr. Muhiddin Serin
Prof. Dr. Mustafa Fayda
Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşcı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Topatan
Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Dr. Nusret Gedik
Prof. Dr. Raşid Küçük
Prof. Dr. Selçuk Mülayim
Yrd. Doç. Dr. Selman Can
Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu
Dr. Tahir Güngör
Dr. Tayyar Altıkulaç
Prof. Dr. Turan Koç
Doç. Dr. Uğur Demir