Yaşayan Mirasımız Selçuklu Sergisi

YAŞAYAN MİRASIMIZ “SELÇUKLU”

24 EKİM – 3 KASIM 2013 / BAHARİYE MEVLEVİHANESİ / İSTANBUL

Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültürel mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.

Aslında geleneksel sanat denildiğinde akıllara ilk gelen, belli kurallar çerçevesinde sürekli aynı şeylerin yapıldığı ve hiçbir yeni fikri ve düşünceyi içinde barındırmadığıdır. Geleneksel sanatları bu bakış açısından kurtarmanın yolu, onu iyi şekilde öğrenip, yozlaştırmadan yeniden yorumlamak, günümüz tasarım anlayışıyla yaşatabilmek ve kalıcılığını sağlayıp cazip hale getirebilmektir. Sanatçılarımızın bu rolü kabullenip daha yenilikçi olabilecekleri ve bu yenilikçi anlayışın dünya tasarım platformunda Türk tasarımına çok büyük katkı sağlayacağı kanısındayız.

Türkiye de tasarım olgusu; Anadolu ve Osmanlı kökenli sanata büyük emek vermiş pek çok medeniyetin ev sahipliğini yapmış bir geçmişin ardından, Cumhuriyet Türkiye’si ile yepyeni bir görünüme bürünmüştür. Çeşitli değişimlerle birlikte, mimari başta olmak üzere pek çok alanda geleneksel öğeleri dönemsel koşullarla harmanlayarak Türk tasarım olgusunun temelleri atılmıştır.

Türk Tezyini sanatlarında kullanılan motifler bu gün çeşitli ürünlerde farklı malzemelerle yorumlanmaktadır.  Birçok firma bu konuyla ilgili farklı koleksiyonlar oluşturmakta, böylece yeni düşüncelerle yorumlanan köklü bir geçmişi, günümüz koşullarında hayatta kalabilirliğini sağlamakla birlikte Türk tasarım stilini daha geniş bir yelpazede sunmaktadır.

Selçuklu dönemi sanatının bütününe bakıldığında da, en önemli özelliği, kendinden önceki dönemlerin kazanımlarını temel alarak ve devam ettirerek, geleneğin devamı olan yeni bir üslubu oluşturabilmesidir. Selçuklu sanatı, İslam dönemi Türk sanatında önemli bir aşamayı temsil eder. Selçuklu çağı Anadolu Türk mimarlığında günümüze ulaşabilen anıt niteliğindeki mimarlık ürünlerinin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bıraktığı kültürel birikimle önemli bir aşamayı temsil etmektedir.

Orta Asya’dan Horasan’a, Azerbaycan’dan Anadolu’ya uzanan bu geniş coğrafyada birçok farklı kültürel özellikler ile zenginleşen Selçuklu dönemi, bugüne birçok dikkat çekici eser bırakmıştır.

Sanatla ilgilenen, belli bir estetik duyarlılık edinen kişilerin, geçmişinde ve çevresindeki tarihsel dokuya yabancı kalamayacağı ve giderek ona sahip çıkacağı düşüncesinden hareketle, Türk sanatlarının yeni nesiller tarafından keşfedilmesini sağlamak ve mirasımıza sahip çıkmak amaçlarıyla düzenlenen YAŞAYAN MİRASLARIMIZ “SELÇUKLU DÖNEMİ” Sergi Organizasyonunun, ulusal ve uluslararası platformlarda sanatseverler için yeni bir buluşma noktasının ilk basamağı olacağı kanısındayız.