OSMAN KIRKLIKÇI

OSMAN KIRKLIKÇI

UD SANATKÂRI

Konya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’nda lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği Anabilim Dalı’nda master eğitimini tamamladı.

1998-2007 yılları arasında Kültür ve Tuzim Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak çalıştı.

2002 yılında Smithsonion Enstitüsü ve YO-YO MA tarafından düzenlenen “The silk road” festivalinde, Bezmara Ensemble üyesi olarak, Şahrud sazı ile yer aldı. Bu grupla, 1998 yılında Radio de France -Occora Firması’ndan yayınlanan Spendlours of Topkapı isimli albüm çalışması gerçekleştirdi. Yitik Sesin Peşinde ve Mecmua’dan saz ve söz diğer albümleridir. 

ABD, Rusya, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Mısır, Pakistan gibi ülkelerde ud sanatçısı olarak konserlerde Ud ve Şahrud sanatçısı olarak görev aldı. Halen İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.