PROF. DR. A. ŞEFİK ŞENLİK

PROF. DR. AHMET ŞEFİK ŞENLİK

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Devlet bursu kazanarak gittiği ve 16 yıl kaldığı Almanya’da Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesinin Şarkiyat Enstitüsünde Genel Türkoloji, İslam Filolojisi (Arap & Fars Dilleri ve Edebiyatları) ve İslami Bilgiler Bölümlerinden müteşekkil bir programı bitirdikten sonra Osmanlı Türkçesi sentaksı üzerine doktora çalışması yaptı. Almanya’da muhtelif enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluşunda dersler verdi (Almanca, Türkçe, Osmanlı paleografyası, geleneksel Türk müziği). Daha sonra 3 yıl süreyle Bratislava Comenius Üniversitesinde (Slovakya) Türkçe ve Türk Kültürü dersleri okuttu. 2012 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde çalışmaktadır. Türkiye’de ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi (TMDK) ile Fatih Sultan Mehmet Üniversitesinde misafir hoca olarak görev yapmıştır. Farsçadan Özbekçeye, Türk Kültür Tarihi’nden Genel Dil Bilimi’ne, Osmanlı Paleografyası’ndan Modern Türkçenin Grameri’ne kadar geniş bir yelpazede dersler vermektedir.